Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG QUANG BẢO

 Địa chỉ: Số 8, Xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

 Số điện thoại: 0977.64.62.67

 Email: quangbao103c3@gmail.com

————————————————–

https://www.google.com/maps/place/331+Ph%E1%BA%A1m+V%C4%83n+%C4%90%E1%BB%93ng,+Xu%C3%A2n+%C4%90%E1%BB%89nh,+T%E1%BB%AB+Li%C3%AAm,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0708744,105.7835255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135aad27aa8cdd3:0x7cfa211ae2351602!8m2!3d21.0708744!4d105.7857142